Dự Phòng HIV

Khi nào sử dụng thuốc phơi nhiễm HIV (PEP) 

Khi nào sử dụng thuốc phơi nhiễm HIV (PEP) 

 Khi nào sử dụng thuốc phơi nhiễm HIV (PEP) Khi nào sử dụng thuốc phơi nhiễm HIV (PEP) trước 72h, PEP có nghĩa là dùng thuốc điều trị HIV trong vòng 72 giờ sau khi có khả năng bị phơi nhiễm với HIV để ngăn ngừa lây nhiễm HIV. PEP chỉ nên được sử dụng trong các tình huống khẩn cấp. Nó không dành cho những người có thể bị phơi nhiễm với HIV …

Khi nào sử dụng thuốc phơi nhiễm HIV (PEP)  Read More »